ਕੈਨਿਯਨਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਅਪਡੇਟਸ | ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ>

The online Education Release program is designed to facilitate a parent’s desire to allow their student to participate in Released-Time activity from public school in accordance with USBE R277-610.  A parent may request Released-Time for reasons ranging from academic to non-academic and must offer an explanatory note for non-academic activities.

ਸਿਰਲੇਖਆਕਾਰਹਿੱਟਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆਡਾ .ਨਲੋਡ
Canyons Procedures for Obtaining Guardianship 73.89 KB107104-30-2020 ਡਾ .ਨਲੋਡਝਲਕ
Canyons Procedures for Power of Attorney 399.14 KB5910-28-2020 ਡਾ .ਨਲੋਡਝਲਕ
Durable Power of Attorney 486.83 KB102810-28-2020 ਡਾ .ਨਲੋਡਝਲਕ
ਮੀਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ