ਕੈਨਿਯਨਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਅਪਡੇਟਸ | ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ>

ਸਿਰਲੇਖਆਕਾਰਹਿੱਟਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆਡਾ .ਨਲੋਡ
2020-2021 CESPA Negotiated Agreement 1.32 ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਬੀ133207-23-2020 ਡਾ .ਨਲੋਡਝਲਕ
2020-2021 CEA Negotiated Agreement Part 2 1.02 ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਬੀ124807-23-2020 ਡਾ .ਨਲੋਡਝਲਕ
2020-2021 CEA Negotiated Agreement Part 1 2.39 ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਬੀ126907-23-2020 ਡਾ .ਨਲੋਡਝਲਕ
2020-2021 CA Negotiated Agreement 376.23 KB118907-23-2020 ਡਾ .ਨਲੋਡਝਲਕ
2019-2020 CESPA Negotiated Agreement 1.44 ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਬੀ174004-23-2020 ਡਾ .ਨਲੋਡਝਲਕ
2019-2020 CEA Negotiated Agreement 1.99 ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਬੀ172404-23-2020 ਡਾ .ਨਲੋਡਝਲਕ
2019-2020 CA Negotiated Agreement 356.89 KB167804-23-2020 ਡਾ .ਨਲੋਡਝਲਕ
2018-2019 CESPA Negotiated Agreement 1.01 ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਬੀ167104-23-2020 ਡਾ .ਨਲੋਡਝਲਕ
2018-2019 CEA Negotiated Agreement 2.20 ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਬੀ169904-23-2020 ਡਾ .ਨਲੋਡਝਲਕ
2018-2019 CA Negotiated Agreement 471.96 KB158604-23-2020 ਡਾ .ਨਲੋਡਝਲਕ
ਮੀਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ