תכנית הפעולה COVID-19 של מחוז קניונים, עדכונים | קרא עוד>

לוחות זמנים למשכורת

2019-2020 2020-2021
כותרתגודללהיטיםהתאריך שונההורד

מועצת החינוך מחויבת לספק סביבה פועלת וחינוכית ללא אפליה, הטרדה ו / או תגמול שלא כדין. בהתאם לכך, לא יוחרג אף גורם מוסמך אחר מהשתתפות, היתרונות של או יופעל אחרת מאפליה בלתי חוקית בשום תוכנית או פעילות מחוז כלשהי על בסיס גיל, צבע, נכות, מין, זהות מגדרית, מוצא לאומי, הריון, גזע, דת, נטייה מינית או מצב ותיק.

סגור תפריט