תכנית הפעולה COVID-19 של מחוז קניונים, עדכונים | קרא עוד>

החזון שלנו להצלחה מושג באמצעות ...

"כל סטודנט הלומד במחוז בית הספר לקניונים יסיים את המכללה והקריירה."

הישג תלמיד

מעורבות קהילתית

שירות לקוחות

חדשנות

אחריות פיסקלית

סגור תפריט